Leonievn » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Inleiding grote psychologische stromingen

Het einde van de negentiende eeuw: Freud introduceert de psychoanalyse. In 1901 begint John Watson echter apen, katten, honden, kikkers, kippen en ratten te onderzoeken. Hij analyseert niet meer dan h…

Kuddegedrag: de psychologie erachter

Meestal kom je onschuldige vormen van dit fenomeen tegen. Kuddegedrag kan echter ook bedrijven, organisaties, bevolkingsgroepen en soms hele natiën in zijn greep hebben. Op grote schaal begint het ver…

De Russisch-Orthodoxe Kerk

Het jaar 988. Vorst Vladimir van Kiev laat het Russische volk dopen in de ijskoude Dnjepr. Hiermee brengt hij het Grieks-Byzantijnse christendom naar het Russische land. Aangezien zich nog geen duidel…

Robin-Hood-ethiek

‘Moreel’ is een raar woord. Het is vaak misplaatst. Een slachtoffer van mensen die het te pas en te onpas erin gooien. Je zal toch vreemd worden aangekeken als je het woord zomaar in je dagelijkse lev…

Persvrijheid II: formele beperkingen

‘Censuur is het beleid dat beperkingen stelt aan het publiekelijk uiten van ideeën, meningen, opvattingen en invallen die een ondermijnend effect kunnen hebben op de zittende regering of de maatschapp…

Privacy versus veiligheid: iedereen vertrouwt de staat

George Orwell heeft ons al gewaarschuwd: ‘Big Brother is watching you’. In zijn in 1948 geschreven roman ‘1984’ schetst hij een beeld van een huiveringwekkende, dictatoriale staat, waar de alom aanwez…

Spinoza versus Bayle: is God identiek met de natuur?

Zo luidt de eerste regel van de Thora, ‘schiep God de hemel en de aarde.’ Later blijkt er echter een beetje verwarring te ontstaan over het wezenlijke verschil tussen een schepper en het geschapene en…

Persvrijheid I: wat is persvrijheid?

Persvrijheid is een onderwerp waar veel over valt te vertellen. Daarom heb ik het verdeeld over drie artikelen. In dit artikel bespreek ik wat persvrijheid inhoudt. In de andere twee artikelen bespree…

Persvrijheid III: informele beperkingen

In democratische landen is de persvrijheid wettelijk vastgelegd, maar dit wil niet zeggen dat er achter de schermen geen inperkingen kunnen plaatsvinden. Soms vinden de beperkingen van de persvrijheid…